Nederlands

Beste lid van Kon. Soldatenclub Congo Lembeek.

 

Hier vind je een heleboel informatie en data's van je vereninging.
Agenda, niet te vergeten datums, repetities, enz.

Agenda Leden

2017

INSCHRIJVINGEN «SOLDATEN» - CAFE BELLE VUE

Op zaterdag 18/03 van 15u tot 17u - Op zondag 19/03 van 10u15 tot 12u00

Gedurende dit weekend worden de soldaten en muzikanten verzocht om een eventuele aanpassing aan hun uniform te doen.

 

INSCHRIJVING MUZIKANTEN:  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 19/03.

En dit op de inschrijvingsdagen of via onze website of via deze
link http://goo.gl/kQdMLv of via  e-mail naar soldatenclubcongo.be@gmail.com of sms naar  0477/699399

! Op die manier kunnen wij het juiste aantal maaltijden bestellen.


Paasmaandag 17/04: Algemene verzameling om 6u30 aan ons lokaal café BELLE VUE. Opmerking: Gelieve zwarte schoenen en witte handschoenen te dragen a.u.b.

 

Paasdinsdag  18/04: Algemene verzameling om 8u45 aan de Kerk te Lembeek voor de Soldatenmis.

Français

Meilleur membre du Kon. Soldiers club Congo Lembeek.

 

Ici vous trouverez un grand nombre d'informations et de données de votre club. Information, les répétitions, etc.

 

Agenda Membres

2017

 

INSCRIPTION POUR LES «SOLDATS» - CAFE BELLE VUE

Samedi le 18/3 de 15h à 17h.  - Dimanche le 19/3 de 10h15 à 12h00.

Pendant ce week-end, les soldats et musiciens doivent se présenter en cas d’un changement éventuel à leur costume !

 

INSCRIPTION  MUSICIENS: Veuillez confirmer votre présence avant le 19/03.

Pendant les jours d’inscription ou sur notre site web ou liens : http://goo.gl/kQdMLv

ou par  email: soldatenclubcongo.be@gmail.com ou par sms  0477/699399

! Ainsi, nous pouvons commander le nombre exact de repas.

 

Lundi de Pâques 17/04:   Rassemblement général à 6h30, café BELLE VUE

Note: Veuillez porter des chaussures noires et gants blancs s.v.p.

 

Mardi de Pâques 18/04:   Rassemblement général à 8h45 à l’Eglise pour la Messe des Soldats.

Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek vzw - ©