Repetities

2018


Sint Veroonmis:

KLAROENEN:

zaterdag 13/01/2018: repetitie in “zaal BELLE VUE” (’t sas) om 15u

 

TAMBOERS:

zondag 21/01/2018: repetitie in “zaal BELLE VUE” (’t sas) om 10u

 

ALLE MUZIKANTEN:

donderdag 25/01/2018: Algemene repetitie in “zaal De Kring” vanaf 19u45 voor het ORKEST en voor de klaroenen en tambours vanaf 21u.

zondag 28/01/2018: repetitie en uitvoering vanaf 8u30 in de Kerk.

 

Op zondag 28/1/2018 is de samenkomst voorzien voor alle muzikanten in

uniform (muts of kepie) om 8u30 in de St Veronus Kerk van Lembeek.Pasen

«KLAROENEN» - CAFE BELLE VUE

Repetities op zaterdag 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - zo 04/03 – 10/03 –17/03 - 24/03 telkens van 15u tot 17u.

 

«TAMBOERS» - CAFE BELLE VUE

Repetities op zondag 04/02 - 11/02 – 18/02 - 25/02 - 04/03 - 18/03 – za 24/03 telkens van 10u15 tot 12u15.

 

(!) Zowel zondag 04/03 van 10u15 tot 12u15. als op zaterdag 24/03 van 15u tot 17u is er een gezamelijke repetitie voor KLAROENEN EN TAMBOERS. Muzikanten zijn welkom! (verzameling Café Belle–Vue)

 

«ALLE MUZIKANTEN»

Gelieve aanwezig te zijn op de volgende repetities:

Algemene repetitie op ZONDAG 25/03 om 10u tot 12u in de gemeenteschool, Arthur Puesstraat 46a te Lembeek : “daar waar we soldij gaan afhalen” met parkeermogelijkheid op grote parking aan ’t station.

 

Op ZONDAG 01/04 rondgang Congo, bijeenkomst ter hoogte van de Kasteelbrakelsesteenweg 243, 1502 Lembeek om 10u (oud lokaal).

INSCHRIJVING MUZIKANTEN: Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 07/03.

En dit op de inschrijvingsdagen of via onze website of via deze link http://goo.gl/kQdMLv of via ! e-mail naar soldatenclubcongo.be@gmail.com of sms.

! Op die manier kunnen wij het juiste aantal maaltijden bestellen.

Répétition

2018


Messe Sint Veron

CLAIRONS :

samedi 13/01/2018: répétition dans notre locale « café BELLE VUE » à 15h

 

TAMBOURS :

dimanche 21/01/2018: répétition dans notre locale « café BELLE VUE » à 10h

 

TOUT LES MUSICIENS:

jeudi 25/01/2018: Répétition générale dans la salle «De Kring» à partir de 19h45 pour l’ORCHESTRE, Clairons et Tambours à partir de 21h

dimanche 28/01/2018: répétition à partir de 8h30 dans l’Eglise

 

Le rassemblement de tous les musiciens en tenue (chapeau, képi) est prévu dimanche le 28/1/2015 à 8h30 dans l’Eglise St Veron de Lembeek.

 


Paques

«LES CLAIRONS» - CAFE BELLE VUE

Répétitions les samedi 03/02 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - dim. 04/03 – 10/03 –17/03 - 24/03 de 15h à 17h.

 

«LES TAMBOURS» - CAFE BELLE VUE

Répétitions les dimanches 04/02 - 11/02 – 18/02 - 25/02 - 04/03 - 18/03 – sam. 24/03 de 10h15 à 12h15.

 

(!) Dimanche le 04/03 de 10h15 à 12h15 et Samedi le 24/03 de15h à 17h il y aura une répétition avec les CLAIRONS et les TAMBOURS. Les musiciens sont les bienvenus. (Rassemblement au café Belle Vue)

 

«TOUS LES MUSICIENS»

Veuillez être présent aux répétitions suivantes:

Répétition générale DIMANCHE le 25/03 de 10h à 12h à l’école communal, Arthur Puesstraat 46a à Lembeek: “où nous recevons notre solde ou les médailles” avec possibilité de parking à la gare de Lembeek.

DIMANCHE le 1/04 tour Congo, rassemblement à 10h à l’hauteur de la Chaussée de Braine le Château 243 à 1502 Lembeek (ancien local).


INSCRIPTION MUSICIENS: Veuillez confirmer votre présence avant le 07/03. Pendant les jours d’inscription ou sur notre site web ou liens : http://goo.gl/kQdMLv ou par ! email: soldatenclubcongo.be@gmail.com ou par sms.

! Ainsi, nous pouvons commander le nombre exact de repas.

 

Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek vzw - wedesign jD - ©