Beste Online lezer,

 

Paasmaandag, drie uur in de morgen, klaroen geschal weerklinkt door de straten van Lembeek.

 

Iedere "echte Lembekenaar" luistert gespannen terwijl zijn hart enkele klopjes sneller gaat slaan, wachtend op het sein dat de "Paasprocessie", gevormd door de verschillende Soldatengroepen. Die zich in beweging zetten om, volgens aloude traditie, de jaarlijkse eer te betuigen aan Sint Veroon, patroonheilige van onze parochie.

 

81 jaar geleden in 1932. (2013) wekten deze muziekflarden, vergezeld van het hoefgeklop ook de gevoelens op van enkele mensen van de Congo die dan de beslissing namen eveneens hun steentje bij te dragen tot de feestelijkheden.

 

 De "Soldatenclub Congo" was geboren en werd boven de doopvont gehouden door volgende peters; Edmond Dubois, stichter en secretaris (geheimschrijver) Joseph Leroy, voorzitter en generaal Alfons Vogeleer, schatbewaarder Alexander Marcelis, feestbestuurder Joseph Aerts en Alfons Vantieghem, kommissarissen. Op 8 oogst 1932 trokken zij naar het gemeentehuis waar de toenmalige Burgemeester A. Nerinckx zijn goedkeuring gaf.  Scaillat werd aangeduid als Commandant want hij was sergeant geweest bij het leger. De vlag werd gedragen door Pierre Vogeleer. Tambour-Major was Calbut en Monkske Dubois en Fons van Betteke (Vogeleer) waren de Luitenanten. Volgend probleem was de uniformen. Na lang zoeken waren zij in Charleroi beland waar zij uniformen huurden van een vroegere infanterie afdeling van het Franse leger. De muziekinstrumenten bestonden enkel uit tambours en klaroenen en die werden gekocht bij de firma Lambrecht te Brussel.

De eerste deelname was een feit en het effectief bestond uit 32 soldaten. Het tweede jaar werd op geen inspanning gezien om de groep op te smukken.  Commandant was Alexander Marcelis. Deze kreeg twee adjuncten namelijk Alfred Paridaens en Jef van Linne (Aerts). Pierre Plasmans als muziekmeester vulde het muziekkorps met verscheidene instrumenten aan. Hij zou nadien zelfs een eigen marsh schrijven "La Classe". Zo kwamen zij aan een totaal aantal soldaten van 106. Het was ook toen dat Tisch Pachter en Jean Bik het krijgslied "De Congoleesche March" componeerden. (zie onder thema muziek). De tenues werden van dan af gehuurd bij de Ets Jan Plasman te Brussel tot ze later door de Club gekocht werden. 

Zo verwief de groep zelfs buiten Lembeek bekendheid. Den Internationale trein stopte speciaal te Halle om de "Soldaten van de Congo" naar Rijsel te brengen waar werd deelgenomen aan een groot folkloristisch feest. Dat het een feest werd moet U maar eens vragen aan hen die er bij waren. Onder het bewind van verschillende Commandanten zoals bv Felix Spruit, Jozef Marcelis breidde de groep meer en meer uit tot de oorlog kwam opdagen als spelbreker en de activiteiten noodgedwongen dienden stopgezet te worden. Na de oorlog namen enkele dappere terug de teugels in handen om met onverdroten ijver aan de heropbouw te beginnen. De eerste repetitie sloeg Jefke Kas de twee overblijvende trommels aan diggelen zodat ze onmiddellijk naar Brussel moesten waar bij Van Parijs nieuwe trommels werden aangekocht en dit niet tegenstaande de financiële moeilijkheden die ermee gepaard gingen.  Vanaf de jaren vijftig, onder leiding van Commandant Vankerckhove Albert, maar vooral door de onmetelijke inzet van onze huidige Commandant Felix Gremmelprez, samen met de nog stafofficieren, werd de groep terug uitgebouwd en verfraaid tot zijn huidige vorm, nl. een 200 tal soldaten (1982). De 87 soldaten, 87 muzikanten, 10 bijldragers en 6 dokters  staan als één man achter hun officieren,
die zijn:

Commandant: Felix Gremmelprez - Vaandeldraager: Jean Godeau (Overleden) - Tambour-Major: Gustaaf Paridaens  (Overleden) Luitenanten: Henri Marcelis (Overleden) + & Albert Schiettecatte (Overleden) - Muziekmeester: José Geeroms (Overleden)

Adjuncten muziek :Roger Vandevelde (Overleden) , Raoul Vankerckhove (Overleden).

In 1982 viert de Soldatenclub Congo zijn 50 jaar bestaan. Er zal in het stretje ook de officierenstraat genoemd 3 dagen feest zijn. Met een gans aantal optredens van Salim Segers, Paul Severs enz. Op zondag in er en rond gang met alle soldatengroepen en ook met een bevriend korps uit Gerpinnes. Er werd ook een bronzen plaat op ons toenmalig lokaal (Café Soldatenclub) bevestigt

 

Ook in 1992 werd de 60 jaar bestaan gevierd maar hier gaan de feestelijkheden door aan de "Nieuwe Ballon" maar het concept is gebleven.
In 2007 beslist het bestuur (Felix, Gremmelprez, Victor Vanderheyden, Jan Neef, Romain Coffernils, Rudi Pickaert, Jan Demaeseleer, Michel Leunens, Johan Dekegel en Johan Devogeleer) om de vereniging juridisch van een feitelijke vereniging te laten overgaan naar een vzw. In 2007 werd ook de 75 jaar bestaan gevierd op dezelfde plaats als in 1992. Alle soldatengroepen en de kasdragers waren van de partij en de er werd een ommegang gedaan rond de grenzen van de Congo. De Soldatenclub Congo werd ook Koninklijke Soldatenclub Congo we kregen de Koninklijke titel van Koning AlbertII. In 2015 nam onze voorzitter Felix G. ontslag wegens gezondheidsreden. De vereniging heeft veel te danken aan deze grote man! Het bestuur stond voor een moeilijke opdracht en op 12 november 2015 werd Johan Devogeleer verkozen als nieuwe voorzitter Commandant. Er staat hem een moeilijke taak te wachten. Hij is omringt door een goed team van bestuursleden (Victor Vanderheyden, Jan Neef, Rudi Pickaert, Jan Demaeseleer, Michel Leunens, Johan Dekegel en Stephane Devogeleer) en heel veel vrijwilligers.

 

De Congo (Lembeek) paalt aan de gemeenten Clabecq en Tubize, wat meteen de traditionele aanwezigheid van een aanzienlijk aantal Walen in het regiment verklaart. Bij de stichting telde de vereniging 'zegge en schrijve' 32 leden, die een tenue van de Franse infanterie omgordden. Momenteel maakt de Soldatenclub Congo met haar ruim 250 leden, waarvan de helft muzikanten, mede de trots uit van de Paasprocessie.  De piekfijne uniformen en de discipline binnen haar rangen dwingen elk jaar opnieuw de bewondering af van de vele toeschouwers.

 

De Soldatenclub Congo is het enige regiment, waarvan het hoofdkwartier buiten het centrum is gevestigd.  De muzikanten van de groep blazen de reveille binnen de grenzen van het eigen gehucht !

Daarom ook, verzamelen de manschappen zich al om 6u30 het definitieve vertrek aan het oud gemeentehuis mag immers onder geen beding gemist worden.

KONINKLIJKE   S O L D A T E N C L U B   C O N G O   LEMBEEK vzw

<   Volg ons ook op onze andere kanalen  >

Koninklijke Soldatenclub Congo Lembeek vzw - wedesign jD - ©